Som Formació online

Nota legal

INFORMACIÓ LEGAL SOBRE PORTIC

Portic Barcelona, S.A (d'ara endavant "PORTIC"), està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 31.802, foli 1, full B-196.856.

PORTIC treballa per millorar l'activitat de les nostres empreses desde diversos àmbits. D'una part, duent a terme actuacions d'interès general que contribueixin al foment, la defensa i el recolzament de l'activitat econòmica i empresarial en general; d'altra, amb l'exercici de les competències públic-administratives que la Llei li atribueix i, finalment, prestant serveis que les empreses poden utilitzar individualment.

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d'ara endavant anomenat "Nota legal") té per objecte regular l'ús del web que PORTIC posa a disposició del públic en l'URL http://www.cevirtualportic.es. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena de l'usuari de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta Nota legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d'acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PORTIC presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L'usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets) , controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de PORTIC o de tercers.

L'usuari es compromet a no fer mal ús d'informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de PORTIC o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

PORTIC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.

PORTIC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals PORTIC ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de PORTIC diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.cevirtualportic.es, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de PORTIC o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de PORTIC per la utilització del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web i PORTIC està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari.

L'usuari serà l'únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra PORTIC basada en la utilització del web per l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a PORTIC amb motiu de reclamacions o d'accions legals.

Responsabilitat de PORTIC pel funcionament del web

PORTIC exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a PORTIC.

Així mateix, PORTIC s'exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de PORTIC.

Responsabilitat de PORTIC per enllaços

PORTIC declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret.

PORTIC s'exonera de tota responsabilitat del funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LQPD

En compliment del que disposa la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, PORTIC informa els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin s'inclouen dins els fitxers automatitzats de Formació i de mailing, de titularitat i responsabilitat de PORTIC. Les dades seran utilitzades per gestionar la inscripció als cursos sol·licitats i per remetre-us informació relativa als serveis de PORTIC. S'adoptaran en el seu tractament les mesures tècniques i organitzatives més adequades per garantir-ne la seguretat. Les dades personals no seran objecte de cessió. Llevat que ens indiqueu el contrari en el termini de trenta dies, considerem que ens doneu el vostre consentiment per a la utilització de les vostres dades personals per a les finalitats esmentades. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i oposició contactant directament amb PORTIC, Moll de Barcelona, s/n. Edifici World Trade Center, edifici EST. 6ª planta * 08039 - Barcelona, o bé mitjançant l'adreça de correu de PORTIC formacion@portic.net

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l'execució d'aquesta Nota legal s'interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, PORTIC i l'usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats d'Andorra a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Andorra, PORTIC i l'usuari se sotmeten als jutjats i tribunals Andorrans.

Tens algun dubte?

93 508 82 82

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar

Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 93 508 82 82

Email: atencioclient@portic.net